Mottaker

Aktivitet

Aktivitetsdato  

Beløp

Mellombygda lokalutvalg

 

Arrangement

Blankbygda shoppingsenter

24.11.2018

10.000

Sagfjord lokalutvalg

 

Høstfest ungdomshuset Innhavet

27.10.2018

10.000

Ung Textfest 2019 (prosjekt)

Workshop og festival for ungdom alder 12-19

August 2019

10.000

Ti på topp i Hamarøy

 

Samarbeid mellom idrettslag, postutsetting, premiering

2019

10.000

Innhavet oppvekstsenter

 

Bli kjent-kveld med mat for alle barnehageansatte i Hamarøy og Tysfjord vest

08.11.2018

10.000

Rød Kors Hamarøy, omsorgsgruppa

Gratis romjulskveld med mat, Ulvsvåg grendehus

Desember 2018

10.000

Tysfjord ASVO

 

Åpent seminar: Bli kjent med landskap, mineraler og industri i nye Hamarøy

30.11.2018

10.000